Meniu Închide

Accesibilizarea paginilor web ale instituțiilor
publice
din România

Amenzi pentru Instituțiile Publice privind nerespectarea LEGII Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public!

Conform informării primite de către instituțiile publice inclusiv cele de învățământ de la ANDPDCA acestea au obligativitatea de a avea pe site-ul oficial al instituției modulul pentru persoane cu dizabilități. 

Dacă nu ai găsit soluția completă CITU.RO îți vine în ajutor!

SOLUȚIA COMPLETĂ – tehnologia prin care persoanele cu dizabilități au acces la informațiile de pe site-urile primăriilor  conform LEGEII Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aceasta presupune accesul cât mai facil la toate informațiile care se regăsesc pe site-ul instituțiilor publice. Accesul nu presupune doar o simplă marire sau micșorae de text , contrast sau fundal.

IMPORTANT acest modul trebuie să fie AUDIO- citirea automată a textului cu un simplu click.

Accesul la informaţii este un drept fundamental al cetăţenilor, iar pentru ca acesta să fie realizat pe deplin, este nevoie de un acces la informaţii incluziv, un acces facilitat de către instituţiile publice şi pentru persoanele cu dizabilităţi. Preocupări în acest sens au existat şi anterior în societatea civilă , încă din anul 2008, fiind finanţate chiar anumite proiecte în acest sens

  • Accesibilitatea web se referă la accesul persoanelor cu dizabilităţi la conţinutul web, la un design web care permite persoanelor cu dizabilităţi să perceapă, înţeleagă, navigheze şi să interacţioneze cu paginile web în mod eficient şi să creeze conţinut web.

LEGEA Nr. 448 Republicată*)din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap include prevederi exprese legate de accesibilizarea paginilor web:

ART. 70

(1) Autorităţile centrale şi locale publice, precum şi instituţiile centrale şi locale, publice sau de drept privat, au obligaţia de a asigura servicii de informare şi documentare accesibile persoanelor cu handicap.

(2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, serviciile de relaţii cu publicul vor afişa şi vor dispune de informaţii accesibile persoanelor cu handicap vizual, auditiv şi mintal.

ART. 71

(1) Până la data de 31decembrie2007, autorităţile publice au obligaţia să ia măsuri pentru:

  1. a) accesibilizarea paginilor de internet proprii, în vederea îmbunătăţirii accesării documentelor electronice de către persoanele cu handicap vizual şi mintal;
  2. b) utilizarea pictogramelor în toate serviciile publice;
  3. c) adaptarea telefoanelor cu telefax şi teletext pentru persoanele cu handicap auditiv.

(2) În achiziţia de echipamente şi softuri, instituţiile publice vor avea în vedere respectarea criteriului de accesibilitate. 

Accesul la informațiile oferite prin intermediul internetului a devenit o necesitate în ziua de astăzi pentru persoanele cu dizabilități, pentru ca acestea să aibă oportunități egale de a se implica activ în societate.  Mai mult, pentru autoritățile publice este o obligație pentru a-și adapta site-urile, astfel încât să corespundă acestor cerințe.

Conform art. 100 din acelaşi act normativ, nerespectarea dispoziţiilor art. 70, 71 se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei; Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor contravenţionale se fac de către inspectorii sociali”.

Atunci când o persoană cu dizabilități intră pe site-ul unei primării, de exemplu, trebuie să aibă posibilitatea de a mări caracterele textelor, să schimbe culorile, să îmbunătățească contrastul pentru o vizibilitate mai bună.  De asemenea, accesul la informațiile oferite prin fotografii, materiale video și audio este o necesitate.

Respectarea  acestor cerințe este verificată de agențiile județene de prestații sociale și de către ANDPDCA, iar amenzile aplicate sunt consistente. 

Deși această problemă poate părea complicată la prima vedere, în realitate are o soluție simplă și cu costuri reduse: modulul  de accesabilitate COMPLET, realizat de firma CÎTU CONSULTING SRL

Acest modul oferă răspuns la toate problemele ridicate accesibilizarea site-urilor web, pentru a permite accesul fără bariere la informații al persoanelor cu dizabilități.

2.260 Lei /An

6.900 Lei /An

Personalizat

UserWay este de încredere de mai mult de 1 milion de site-uri web

De la IMM-uri la întreprinderi, guverne și ONG-uri

Întreabă, suntem aici pentru a vă ajuta!

Obțineți răspuns la întrebările dvs. de mai jos sau contactați-ne pentru o scufundare profundă astăzi.

 
Widgetul gratuit oferă site-ului dvs. un anumit nivel de accesibilitate prin remedieri declanșate de utilizator. Cu toate acestea, nu are multe alte remedieri. De exemplu, nu are un cititor de ecran sau un contrast inteligent. De asemenea, lipsesc componentele AI, cum ar fi etichetele alt pentru imagini și corecțiile pentru link-uri întrerupte, care permit cititorilor de ecran să navigheze cu succes pe site.

Widgetul în sine are doar 23 de kiloocteți și este plasat chiar înaintea etichetei de închidere a codului HTML, ceea ce înseamnă că este ultimul lucru de încărcat pe pagină.

În primele câteva încărcări, va încerca să genereze tot textul alternativ al imaginii. Dar nu va afecta viteza de încărcare a paginii sau experiența utilizatorului. Este mic și utilizatorii tăi nu vor observa nicio diferență.